Genital siğilin cerrahi

Genital Siğil Tedavisinde En Çok Hangi Yöntemler Kullanılır?

Genital siğilin cerrahi tedavisinde en çok uygulanan ve başarılı olan yöntem lezyonun yakılması ya da dondurulmasıdır. Burada amaç lezyonun tahrip ve yok  edilmesidir. Dondurma işleminde (kriyoterapi) sıvı nitrojen yada karbondioksit kullanılır. Yakma işleminde ise  elektrokoter uygulanır. Lazer cerrahisi de siğillerde başarı ile uygulanmaktadır